Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-seznam nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - žádost o zveřejnění  seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.