Rozhodnutí o jmenování zapisovatele

Rozhodnutí o jmenování zapisovatele okrskové voílební komise