Sdělení k záměru " Revitalizace trati Hradec Králové-Jičín-Turnov"

Sdělení k záměru "Revitalizace trati Hradec Králové-Jičín-Turnov" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejícch zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonEIA)