Výroční zpráva o činnosti Obce a jejich orgánů za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Obce Střezetice a jejich orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.