Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen2016-leden 2018)