Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě Č.J. OS1/28/2003 uzavřené dne 4.2.2004 mezi Statutárním městem Hradec Králové a Obcí Střezetice dle níž vykonává správní odbor Magistrátu města Hradec Králové přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů namísto orgánů Obce Střezetice.

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka