Informace o počtu a sídle volebních okrsků

II N F O R M A C E

O počtu a sídle volebních okrsků
Starosta obce Střezetice podle § 15, pís.f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a § 14c pís.f) zákona č. 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů,
o z n a m u j e:
1. Pro volby do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008 budou voliči volit ve dvou volebních okrscích.
2.Místem konání voleb jsou:
• v okrsku č.1 zasedací místnost v hostinci ve Střezeticích
pro voliče bydlící ve Sřezeticích
• v okrsku č. 2 místnost Místní knihovny v Dlouhých Dvorech
pro voliče bydlící v Dlouhých Dvorech

Ve Střezeticích dne 1.9.2008


Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka