Informace o počtu a sídle volebních okrsků

I N F O R M A C E

O počtu a sídle volebních okrsků
Starosta obce Střezetice podle § 16, pís.f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
o z n a m u j e:
1. Pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 5. a 6. června 2009 budou voliči volit ve dvou volebních okrscích.
2.Místem konání voleb jsou:
• v okrsku č.1 zasedací místnost v hostinci ve Střezeticích
pro voliče bydlící ve Sřezeticích
• v okrsku č. 2 místnost Místní knihovny v Dlouhých Dvorech
pro voliče bydlící v Dlouhých Dvorech

Ve Střezeticích dne 13.4.2009


Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka