Informace obce Střezetice

OBEC   STŘEZETICE

 

Informace obce Střezetice

 

Obec Střezetice oznamuje, že koncepce \"Plán oblasti povodí Horního a středního Labe\" byla podrobena posouzeni vlivu na životni prostředí podle zákona ¨č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivu na životni prostředí, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen \"zákon\"). Na základě návrhu koncepce, vyjádřeni dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného posouzení a výsledku veřejného projednání vydal příslušný úřad stanovisko, do kterého je možné nahlédnout prostřednictvím Informačního systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php  kód koncepce MZP070K.

Ve Střezeticích dne 17.8.2009

 

 

 

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka