Jmenování zapisovatele

Obecní úřad Střezetice
503 12 Všestary
Telefon 049447440Rozhodnutí


Č.j. 174/08 Ve Střezeticích dne 1.9.2008Starosta obce Střezetice v souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona
č. 130/2000 Sb. a § 14e odst.7 zákona č. 247/1995 Sb. znění pozdějších předpisů


jmenuje zapisovatele
okrskové volební komise č. 1 ve Střezeticích –
p. Marek Vlastník
okrskové volební komise č. 2 v Dlouhých Dvorech –
p. ing. Pavel Košťál

pro volby do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR, které se budou konat 17. října a 18. října 2008
starosta obce
Stanislav Bednář

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka