Oznámení o době a místu konání voleb

Oznámení starosty obce Střezetice
O době a místu konání voleb
Starosta obce Střezetice podle § 27, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 S., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů
s t a n o v í
1.Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 17. října 2008 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 18. října 2008 od 8 hodin do 14 hodin

2.Místem konání voleb
• v okrsku č.1
je zasedací místnost v hostinci ve Střezeticích
pro voliče bydlící ve Sřezeticích
• v okrsku č. 2
je místnost Místní knihovny v Dlouhých Dvorech
pro voliče bydlící v Dlouhých Dvorech
Každému voliči budou doručeny minimálně tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky (§24, odst. 4 zákona a §67, odst. 3 zákona), spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.Ve Střezeticích dne 29. září 2008
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka