Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení starosty obce Střezetice

O době a místu konání voleb

Starosta obce Střezetice podle § 16, pís. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů

s t a n o v í

1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 5. června 2009 od 14 hodin do 22 hodin a

dne 6. června 2009 od 8 hodin do 14 hodin.

2.Místem konání voleb

     v okrsku č.1

je zasedací místnost v hostinci ve Střezeticích

pro voliče bydlící ve Sřezeticích

     v okrsku č. 2

je místnost Místní knihovny v Dlouhých Dvorech

pro voliče bydlící v Dlouhých Dvorech

Každému voliči budou doručeny minimálně tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky (§32, odst. 2 zákona), spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.

 

 

Ve Střezeticích dne 18. května 2009

 

 

 

 

Stanislav Bednář

  starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta