Oznámení o době a místu konání voleb do Parlamentu ČR

Oznámení starosty obce Střezetice o době a místu konání voleb


Starosta obce Střezetice podle § 15 odst. 1,2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů
s t a n o v í
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 2. června 2006 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 3. června 2006 od 8 hodin do 14 hodin.
2.Místem konání voleb
• v okrsku č.1
je zasedací místnost v hostinci ve Střezeticích
pro voliče bydlící ve Sřezeticích
• v okrsku č. 2
je místnost Místní knihovny v Dlouhých Dvorech
pro voliče bydlící v Dlouhých Dvorech
Hlasování bude voliči umožněno po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky.
Každému voliči budou doručeny minimálně tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky (§14c, pís. b zákona), spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.


Ve Střezeticích dne 15. května 2006
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka