Oznámení starosty obce o době a místu konání voleb

Oznámení starosty obce Střezetice
O době a místu konání voleb
Starosta obce Střezetice podle § 29, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně dalších zákonů
s t a n o v í
1.Volby do zastupitelstva obce Střezetice se uskuteční
dne 20. října 2006 od 14 hodin do 22 hodin a
dne 21. října od 8 hodin do 14 hodin.
2.Místem konání voleb
• v okrsku č.1
je zasedací místnost v hostinci ve Střezeticích
pro voliče bydlící ve Sřezeticích
• v okrsku č. 2
je místnost Místní knihovny v Dlouhých Dvorech
pro voliče bydlící v Dlouhých Dvorech
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky;
spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.


Ve Střezeticích dne 4. října 2006
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta