Pozvání na zasedání zastupitelstva obce

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne    4. 2. 2011 v 19.00 hodin v hostinci ve Střezeticích

 

Program zasedání :

 

1.   Zahájení

2.   Zpráva o činnosti obecního úřadu

3.   Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011

4.   Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2010

5.   Projednání a schválení peněžitého daru Klubu žen ve Střezeticích a        Dlouhých Dvorech      

6.   Projednání a schválení finančního příspěvku Obecnému  zájmu o.s. Smiřice

7.    Projednání a schválení záměru obce o prodeji pozemku par.č. 383/4 a par. č.  406/5 v k.ú. Střezetice

8.   Různé

9.   Usnesení

10.  Závěr

 

 

                                                                                                  Radim Slánek

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

                                              

 

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka