Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA


na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne 14.10.2006 v 19:00 hod. v zasedací místnosti hostince ve Střezeticích

Program zasedání :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Projednání žádosti o finanční příspěvek - AFK Probluz
4. Projednání žádosti o finanční příspěvek - DANETA s.r.o.
5. Rozpočtová opatření 3/2006
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka