Pozvánka na zasedání zastupitelstva

 

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne  
6. 5. 2011 v 19.30 hodin v hostinci ve Střezeticích

 

Program zasedání :

 

1.     Zahájení

2.   Seznámení s opravou usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne  4. 2. 2011

3.   Zpráva o činnosti obecního úřadu

4.   Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice

5.  Projednání a schválení rozpočtových změn č. 1/11

6.   Projednání a schválení finančního příspěvku  firmě Pekařství Bohemia s.r.o., Jablonec nad Nisou      

7.  Projednání záměru obce – pronájem prodejny ve Střezeticích

8.    Různé

9.   Usnesení

10.  Závěr

 

 

                                                                                                  Radim Slánek

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

                                              

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka