Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2008

POZVÁNKA

na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne
19. 12. 2008 v 19:00 hod. v hostinci ve Střezeticích

Program zasedání :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Složení slibu nového člena zastupitelstva
4. Volba předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti
5. Schválení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy Výboru pro kulturní a sociální záležitosti
6. Projednání prodeje pozemku p.č. 166/3 v k.ú. Dlouhé Dvory
7. Projednání pronájmu hostince čp. 3 ve Střezeticích
8. Schválení rozpočtu na rok 2009
9. Schválení výhledu na roky 2010 - 2011
10. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 4/08
11. Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2008 o místních poplatcích
12. Projednání a schválení vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
13. Různé
14. Usnesení
15. Závěr

Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka