Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20.3.2009

POZVÁNKA


na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne
20. 3. 2009 v 19:30 hod. v hostinci ve Střezeticích

Program zasedání :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Projednání a schválení vyhlášky obce Střezetice č. 01/09 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území
4. Projednání a schválení vyhlášky obce Střezetice č. 02/09 o místních poplatcích
5. Projednání a schválení vyhlášky obce Střezetice č. 03/09, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střezetice a vymezují se prostory pro volné pobíhání
6. Zpráva o využití prostředků FRB v roce 2008
7. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Střezetice
8. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 1/09
9. Různé
10. Usnesení
11. ZávěrStanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka