Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.8.2006

POZVÁNKA


na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne 21.8.2006 v 19:30 hod. v zasedací místnosti hostince ve Střezeticích

Program zasedání :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Projednání návrhu zadání ÚPO
4. Projednání partnerství s Magistrátem města Hradec Králové – odborem životního prostředí
5. Rozpočtová opatření 2/2006
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka