Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.8.2009

POZVÁNKA

 

 

na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne
28. 8. 2009 v 19:30 hod. v hostinci ve Střezeticích

 

Program zasedání :

 

1.       Zahájení

2.       Zpráva o činnosti obecního úřadu

3.       Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 166/4 v k.ú. Dlouhé Dvory

4.       Projednání a schválení směny pozemku p.č. 145/5 za pozemek p.č. 6/7 v k.ú. Dlouhé Dvory

5.       Projednání a schválení znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/10573/2009-HMSU

6.       Projednání a schválení znění Smlouvy o kontokorentním úvěru

7.       Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3/09

8.       Různé

9.       Usnesení

10.  Závěr

 

 

 

Stanislav Bednář

starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka