Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA


na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne 23. 11. 2007 v 19:00 hod. v hostinci ve Střezeticích

Program zasedání :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Projednání koupě pozemku p.č. 7 v k.ú. Dlouhé Dvory
4. Projednání žádosti o finanční příspěvek – Obecný zájem Smiřice
5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2008
6. Schválení výhledu na roky 2009 - 2010
7. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 4/07
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka