Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25.6.2010

 

POZVÁNKA

 

 

na zasedání zastupitelstva obce Střezetice, které se bude konat dne
25. 6. 2010 v 19:30 hod. v hostinci ve Střezeticích

 

Program zasedání :

 

1.     Zahájení

2.     Zpráva o činnosti obecního úřadu

3.     Projednání a schválení převodu pozemku p.č. 164/4, 164/5 v k.ú Dlouhé Dvory a p.č. 392/2 v k.ú. Střezetice z Královéhradeckého kraje na obec Střezetice

4.     Schválení dodavatele a Smlouvy o dílo na výměnu svítidel podél silnice III. třídy ve Střezeticích

5.     Projednání a schválení rozpočtových změn č. 2/10

6.     Různé

7.     Usnesení

8.     Závěr

 

 

 

Stanislav Bednář

starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka