ROZHODNUTÍ - výběrové řízení FRB

Obecní úřad Střezetice
503 12 Všestary
Telefon 495447440Rozhodnutí 

Č.j. 70/08

Ve Střezeticích dne 31.3.2008


Starosta obce Střezetice v souladu s ustanovením § 99, odst. 3; § 102 pís. h) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ustanovením čl. IV., odst. 2 a 5 vyhlášky č. 2/99 obce Střezetice ze dne 21.5.1999

vyhlašuje výběrové řízení

na výběr žadatelů a výši poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Střezetice,které se bude konat 24. května 2008Lhůta k podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je stanovena od 10. dubna do 3. května 2008. Žádosti lze vyzvednout a poté podat na obecním úřadě Střezetice v daném termínu.


starosta obce
Stanislav Bednář

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka