Rozpočet na rok 2004

Výdaje OBCE    v tisicích Kč
Budovy, haly, stavby - silnice                      235
Neinvestiční transfery obcím - školky               10,8
Neinvestiční transfery obcím - školy               92,64
Neinvestiční transfery obcím - stravování        9,54
Knihovna - ostatní osobní výdaje               15
Knihovna - knihy a tisk                               5
Kultura - kronika                                2
KD - ostatní osobní výdaje                       99
KD - el.energie                               20
KD - telekomunikace                                5
KD - nákup služeb                               15
KD - opravy a udržování                       50
KD - plyn                                       35
KD - voda                                        4
KD - nákup materiálu                               10
KD - DHIM                                      15
SPOZ - pohoštění                                5
SPOZ - věcné dary                                5
Tělovýchova - hřiště                             190
                                               0
Veřejné osvětlení - osobní výdaje                2
Veřejné osvětlení - el.energie                      35
Veřejné osvětlení - opravy                       10
Výst.inž.sítí - stavby                             660
Výst.inž.sítí - nákup služeb                        0
Sběr komun.odpadů - osobní výdaje                3
Sběr komun.odpadů - nákup služeb              110
Péče o vzhled obce - osobní výdaje               30
Péče o vzhled obce - nákup materiálu                5
Péče o vzhled obce - pohonné hmoty                5
Péče o vzhled obce - služby                      10
Požární ochrana - opravy a udržování                3
Zastupitelstvo - osobní výdaje + refundace     223
Zastupitelstvo - cestovné                        4
Místní správa - osobní výdaje                       80
Pojistné na zdrav.a soc. pojištění               27
Místní správa - knihy, tisk                        5
Místní správa - drobný hmotný inv.a neinv.maj.      25
Místní správa - nákup materiálu                5
Místní správa - plyn                               20
Místní správa - el.energie                        5
Místní správa - služby pošt                        1
Místní srpáva - služby telekom.a radiokomun.      20
Místní správa - služby peněž.ústavů               50
Místní správa - konz.,poradenské a právní služby  10
Místní správa - služby školení a vzdělávání        0
Místní správa - nákup služeb                      20
Místní správa - opravy a udržování                0
Místní správa - cestovné                        0
Místní správa - pohoštění                        0
Dotace mikroregionu                               1,2
Celkem                                           2192,18

Soubory ke stažení

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka