Rozpočet na rok 2005

 

  ROZPOČET OBCE STŘEZETICE 2005 
         
         
         P Ř Í J M Y  
      Položka Rozpočet
    1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 388 000
    1112 Daň z příjmu fyzických osob 100 000
    1113 Daň z příjmu fyzických osob kapitál.výnosy 24 000
    1121 Daň z příjmu právnických osob 425 000
    1211 Daň z přidané hodnoty 637 000
    1341 Poplatek ze psů 4 000
    1361 Správní poplatky 1 000
    1511 Daň z nemovitostí 410 000
  Třída 1     1 989 000
  3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 6 000
  6171 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 1 000
  6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu 10 000
    2460 Splátky půjček FRB 170 000
  Třída 2     187 000
    3122 Přij.příspěvky na pořízení dlouhod.majetku 182 000
  Třída 3     182 000
    4112 Přijatá globální dotace 4 040
  Třída 4     4 040
         
      P Ř Í J M Y   CELKEM 2 362 040
         
         
         
         
         V Ý D A J E  
      Položka Rozpočet
  1031   Pěstební činnost - lesy  
    5021 Osobní výdaje 30 000
    5139 Nákup materiálu 49 000
    5169 Nákup služeb 20 000
  S     99 000
  2140   Vnitřní obchod  
    5212 Příspěvek na pojízdnou prodejnu 14 000
  S     14 000
  2212   Silnice  
    6121 Budovy,haly a stavby 480 000
  S     480 000
  2310   Pitná voda  
    5141 Úroky 40 000
    6371 Účelové invest.transferynepodnik.fyz.osobám 470 000
  S     510 000
  2321   Odpadní vody  
    6121 Budovy, haly a stavby 70 000
  S     70 000
  2334   Revitalizace říčních systémů  
    5021 Osobní výdaje 5 000
    5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000
    5169 Nákup služeb 15 000
  S     24 000
  3111   Předškolní zařízení  
    5321 Mateřské školky 25 000
  S     25 000
  3113

Soubory ke stažení

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka