Rozpočet na rok 2010

 

ROZPOČET 2010
           
           
       P Ř Í J M Y      
    Položka Rozpočet Poznámka
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 450 000  
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 89 000  
  1113 Daň z příjmu fyzických osob kapitál.výnosy 40 000  
  1121 Daň z příjmu právnických osob 440 000  
  1211 Daň z přidané hodnoty 950 000  
  1341 Poplatek ze psů 7 000  
  1361 Správní poplatky 10 000  
  1511 Daň z nemovitostí 530 000  
Třída 1     2 516 000  
1031 2111 Příjmy z vlastní činnosti v lesním hospod. 40 000  
1070 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 7 000  
3639 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 12 000  
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 000  
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7 000  
3722 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 40 000  
6171 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 1 000  
6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu 14 000  
  2460 Splátky půjček FRB 85 000  
Třída 2     222 000  
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 1 000  
Třída 3     1 000  
  4112 Přijatá globální dotace 94 600  
Třída 4     94 600  
         
    P Ř Í J M Y   CELKEM 2 833 600    
           
           
           
           
       V Ý D A J E      
    Položka Rozpočet Poznámka
1031   Pěstební činnost - lesy    
  5021 Osobní výdaje 12 000  
  5139 Nákup materiálu j.n. 2 000  
  5169 Nákup služeb 30 000  
S     44 000  
1070   Rybářství      
  5139 Nákup materiálu j.n. 6 000    
S     6 000    
2141   Vnitřní obchod    
  5139 Nákup materiálu 10 000  
  5151 Studená voda 1 000  
  5154 Elektrická energie 33 000  
  5164 Nájemné 3 000  
  5169 Nákup služeb 10 000  
S      

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka