Usnesení ze dne 12.11.2010

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 12.11.2010

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.    Volební a návrhovou komisi ve složení:  pí. Pražáková Hana
                                                                 p. Petráček Jan
                                                                 p. Čapková Libuše

2.    Mandátovou komisi ve složení:               pí. Skálová Zdeňka

                                                                      p. Bednář Stanislav

                                                                      p. Slánek Radim

3.    Zapisovatele:                                           p. Bramborová Ilona

4.    Ověřovatele zápisu:                                pí. Skálová Zdeňka
                                                                p. Čapková Libuše

5.    Platnost voleb členů zastupitelstva.

6.    Radima Slánka jako starostu obce.

7.    Stanislava Bednáře jako místostarostu obce.

8.    Zřízení výborů zastupitelstva obce v následujícím složení :

Kulturní a sociální výbor                         předseda – Bramborová Ilona

                     členové – Čapková Libuše, Gavčík Josef

Finanční výbor                                        předseda – Pražáková Hana

                      členové – Čapková Libuše, Petráček Jan

Kontrolní výbor                                        předseda – ing. Skálová Zdeňka

                      členové – Kolovratník František, Bramborová Ilona

Výbor pro sport a volný čas                    předseda – Petráček Jan

          členové – Kolovratník František, Pražáková Hana

9.    Bednáře Stanislava jako zástupce obce do správní rady Mikroregionu „Obce památkové zóny 1866“.

10.  Složení obecního úřadu starosta, místostarosta, účetní.

11.  Odměny členů zastupitelstva a členů výborů podle přílohy č. 2 k usnesení ze zasedání zastupitelstva.

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.    Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Ve Střezeticích dne 12.11.2010.

 


Radim Slánek - starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka