Usnesení ze dne 13.11.2002

USNESENÍ z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 13.11.2002 Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: Pražáková Hana Bramborová Ilona Košťál Pavel 2. Zapisovatele: Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: Prokeš Josef Pražáková Hana 4. Stanislava Bednáře jako starostu obce. 5. Pavla Košťála jako místostarostu obce. 6. Odměny a příplatky členů zastupitelstva od 1.1.2003 ve výši : starosta 4 140 + 1 260 = 5 400,- Kč měsíčně místostarosta 2 880 + 1 260 = 4 140,- Kč měsíčně předseda kult. a soc. výboru 600 + 120 = 720,- Kč měsíčně předseda finančního výboru 480 + 120 = 600,- Kč měsíčně předseda kontrolního výboru 480 + 120 = 600,- Kč měsíčně člen zastupitelstva 160 + 120 = 280,- Kč měsíčně 7. Složení obecního úřadu : starosta, místostarosta a účetní. 8. Zřízení výborů zastupitelstva obce v následujícím složení : Kulturní a sociální výbor předseda – Bramborová Ilona, členové – Prokeš Josef, Novotná Blanka Finanční výbor předseda – Pražáková Hana členové – Bramborová Ilona, Novotná Blanka Kontrolní výbor předseda – Prokeš Josef členové – Kolovratník František, Pražáková Hana Ve Střezeticích dne 13.11.2002. ……………………. Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka