Usnesení ze dne 14.9.2007

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: pí. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: pí. Pražáková Hana
p. Košťál Pavel
4. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč AFK Probluz na činnost pro družstva mládeže.
5. Ustavení „Rady obcí pro udržitelný rozvoj území“.
6. Rozpočtové změny č. 3/07.
II.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu, přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o stavu prací na územním plánu obce.

III.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce zajistit lavičku na zastávce ČD Dlouhé Dvory.
2. Starostovi obce zajistit odpadkový koš na autobusové zastávce ve Střezeticích.

Ve Střezeticích dne 14.9.2007.
..............................................
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka