Usnesení ze dne 15.5.2009

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 15.5.2009

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.    Návrhovou komisi ve složení:                                         pí. Čapková Libuše
                                                                                        p. Košťál Pavel

2.    Zapisovatele:                                                                   p. Bramborová Ilona

3.    Ověřovatele zápisu:                                                        pí. Pražáková Hana
                                                                                        p. Gavčík Josef

4.    Pořadí nabídek na dodavatele vybavení pro zřízení a vybavení pracoviště Czech POINT takto:

            1. IT-SUPPORT s.r.o. Hradec Králové                    cena    91.388,-Kč vč. DPH

            2. ING. Zdeněk Hrubý Jungmannova 1447, HK      cena  81 120,- Kč ( vč. DPH?)

            3. TIM HK s.r.o., Eliščino náb. 375, HK                    cena    nebyla doložena

5.    Znak a vlajku obce Střezetice dle návrhu Mgr. Jana Tejkala - návrh č 1- viz příloha č.1 k usnesení

6.    Rozpočtové změny č. 2/09

7.    Návštěvní řád dětského hřiště ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech - příloha č.2 k usnesení

8.    Příspěvek ve výši 6.000,- Kč pro oddíl AFK Probluz na nákup hnojiva na fotbalové hřiště.

 

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.    Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

 

 

 

IV.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi obce objednat kontejner na nadrozměrný komunální odpad.

 

 

 

Ve Střezeticích dne 15.5.2009

 


 


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

 

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka