Usnesení ze dne 18.12.2009

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 18.12.2009

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.    Návrhovou komisi ve složení:                                         pí. Čapková Libuše
                                                                                        p. Slánek Radim

2.    Zapisovatele:                                                                   p. Bramborová Ilona

3.    Ověřovatele zápisu:                                                        pí. Pražáková Hana
                                                                                        p. Gavčík Josef

4.    Rozpočtová opatření č. 4/09 – viz. příloha č. 1

5.    Plánované akce na rok 2010  a jejich krytí z rozpočtu obce, popřípadě z dotací– viz. příloha č. 2

6.    Rozpočet obce na rok 2010 – viz. příloha č. 3

7.    Výhled na roky 2011-2012- viz. příloha č. 4

8.    Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč firmě Obecný zájem,o.s. Smiřice na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v našich obcích

9.    Plánované akce Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2010 – viz. příloha č.5

10.  Příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 2.1.2010 spočívající v zaplacení jídla a jednoho nealkoholického nápoje va výši 60,- Kč na jednoho účastníka a nákup cen pro vítěze ve výši do 1 000,- Kč.

11.  Příspěvek KžvSaDD na ples 30.1.2010 ve výši 5 000,- Kč na částečnou úhradu hudby a 3 000,- Kč na nákup cen do tomboly.

12.  Zaplacení mimořádného svozu odpadu.

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.    Zprávu o činnosti přednesenou starostou obce.

2.    Zprávu o plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 30.11.2009

III.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.    Starostu obce k podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2010 na akci „Bezpečnější Střezetice“..

2.    Starostu obce prověřit možnost zasílání zpráv (informací) obecního úřadu občanům na e-mailové adresy, které si zájemci dodají.

 

Ve Střezeticích dne 19.12.2009

  

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta