Usnesení ze dne 20.12.2002

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 20.12.2002 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: Pražáková Hana Bramborová Ilona Košťál Pavel 2. Zapisovatele: Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: Bramborová Ilona Pražáková Hana 4. Plánované akce na funkční období 2002 – 2006 5. Úhradu poloviny nákladů na civilní službu osobního asistenta Martina Bednáře. II. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu o hospodaření obce k 30.11.2002 3. Zprávu o využití prostředků z FRB v r.2002 4. Zprávu o přípravě stavby vodovodu. Ve Střezeticích dne 20.12.2002. ……………………. Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starostka