Usnesení ze dne 21.1.2005

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 21.1.2005

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.      Návrhovou komisi ve složení:      pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.      Zapisovatele:                                p. Košťál Pavel

3.      Ověřovatele zápisu:                     pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.      Výsledek hospodaření obce za rok 2004.

5.      Návrh rozpočtu obce na rok 2005.

6.      Podmínky půjčování obecního drtiče větví.

7.      Doplatek za zemní práce provedené na veřejném prostranství pro vodovodní přípojky bude činit 2.000,- Kč, majitelé přípojek jej zaplatí obecnímu úřadu do 28.2.2005.

8.      Prodej čtyř nově vybudovaných přípojek STL plynovodu firmě VČP za cenu 9 tis. Kč za každou, celkem za 36 tis. Kč.

 

 

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.      Zprávu o průběhu stavby vodovodu.

3.      Zprávu o výsledku inventury majetku obce k 31.12.2004.

4.      Zprávu o využití prostředků FRB v roce 2004.

 

 

 

 

Ve Střezeticích dne 21.1.2005.

 

 

 

 


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka