Usnesení ze dne 21.12.2001

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 21.12.2001 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana p. Prokeš Josef p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: p. Prokeš Josef p. Pražáková Hana 4. Realizaci parkových úprav v obou obcích firmou Ekostav. 5. Realizaci opravy místní komunikace v Dlouhých Dvorech firmou Ekostav. II. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání zamítá: 1. Žádost manželů Capkových o úhradu nákladů na docházku jejich syna Davida do mateřské školky v plné výši. III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. Ve Střezeticích dne 26.12.2001. Pavel Košťál místostarosta Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka