Usnesení ze dne 21.8.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 21.8.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
p. Kolovratník František
4. Partnerství s Magistrátem města Hradec Králové – odborem životního prostředí.
5. Rozpočtová opatření 2/2006.
6. Stavbu kanalizace v Dl. Dvorech od čp. 6 k čp. 34 provede firma Ekostav Hradec Králové, která bude rekonstruovat komunikaci.


II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o návrhu zadání územního plánu obce.Ve Střezeticích dne 21.8.2006.…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka