Usnesení ze dne 22.10.2004

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 22.10.2004

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.      Návrhovou komisi ve složení:      pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.      Zapisovatele:                                p. Košťál Pavel

3.      Ověřovatele zápisu:                     pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.      Příspěvek obce ve výši 19.400,- Kč bez DPH dle předloženého rozpočtu na opravu říms kostela na Probluzi na základě vystavené faktury.

5.      Posunutí termínu doplatku stavebníků za zemní práce na přípojkách dle skutečných nákladů do 28. února 2005.

 

 

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.      Zprávu o výsledku hospodaření obce k 30.9.2004

3.      Zprávu o průběhu stavby vodovodu.

 

 

 

 

 

Ve Střezeticích dne 22.10.2004.

 

 

 


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka