Usnesení ze dne 23.10.2002

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 23.10.2002 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana,pí. Bramborová Ilona, p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: p. Prokeš Josef, pí. Pražáková Hana 4. Firmu VIS Hradec Králové jako zhotovitele projektové dokumentace stavby vodovodu a jako zástupce obce Střezetice při projednávání dokumentace a dotace 5. Zřízení knihovny v obcích Střezetice a Dlouhé Dvory. 6. Knihovní řád II. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu o přípravě stavby vodovodu. Ve Střezeticích dne 23.10.2002. ……………………. Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka