Usnesení ze dne 23.4.2004

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 23.4.2004

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.       Návrhovou komisi ve složení:            pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.       Zapisovatele:                                  p. Košťál Pavel

3.       Ověřovatele zápisu:                          pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.       Podmínky stavby a finančního příspěvku obce na stavbu vodovodních přípojek :

-    zemní práce po veřejném prostranství bude provádět firma EKOSTAV a budou fakturovány obci

-    po dokončení oprav povrchů místních komunikací nebude povolován po dobu 10 let zásah do místních komunikací za účelem vybudování vodovodních přípojek

-    výjimku budou mít novostavby rodinných domků

-    zemní práce uhradí žadatel o přípojku – průměrná cena zemních prací po veřejném prostranství bude činit 4 000,- Kč

-    žadatelé o stavbu přípojky zaplatí zálohu ve výši 2 000,- Kč do 17.5.2004 a doplatek ve výši max. 2 000,- Kč (pouze ten, kdo splní podmínky pro příspěvek obce) do 30.11.2004 na obecní úřad

-    příspěvek obce na stavbu přípojky spočívá v zaplacení navrtávací sady (cca 6 000,- Kč)

-    zaplacení navrtávací sady nebude účtováno tomu, kdo doloží potvrzení o montáži vodoměru (smlouvy o dodávce vody) do konce září 2004

-    kdo nesplní podmínky pro příspěvek obce, zaplatí doplatek navýšený o cenu navrtávací sady (cca 6 000,- Kč) do 30.11.2004 

-    případné výjimky pro příspěvek obce budou projednány na jednání výborů obecního zastupitelstva

5.       Snížení úrokové sazby u nově poskytnutých půjček z Fondu rozvoje bydlení z dosavadních 4% na 3%.

 

II.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.       Starostu obce v jednání o možnosti dalšího zlevnění stavby vodovodních přípojek

 

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.       Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.       Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2003.

3.       Zprávu o průběhu stavby vodovodu

 

 

Ve Střezeticích dne 23.4.2004.

 


 

Pavel Košťál

místostarosta


 

 

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka