Usnesení ze dne 23.4.2010

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 23.4.2010

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.    Návrhovou komisi ve složení:                                         pí. Čapková Libuše
                                                                                        p. Košťál Pavel

2.    Zapisovatele:                                                                   p. Bramborová Ilona

3.    Ověřovatele zápisu:                                                        pí. Pražáková Hana
                                                                                        p. Gavčík Josef

4.    Dotaci z POV Královéhradeckého kraje na projekt „Bezpečně po vsi“ ve výši 333.200,- Kč

5.    Realizaci projektu „Bezpečně po vsi“ firmou Josef Munzar – EKOSTAV Hradec Králové

6.    Celkové náklady na neinvestiční akci „Bezpečně po vsi“ ve výši 666.530,- Kč

7.    Uzavření smlouvy a poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje na projekt „Bezpečně po vsi“.

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.    Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

 

 

III.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:

1.    Co nejdříve  dořešit vlastnictví obce k pozemku p.č. 164/2 v k.ú. Dlouhé Dvory, na kterém se nachází chodník pro pěší.

2.    Objednat kontejner na nadrozměrný komunální odpad do 15. května 2010.

 

 

 

Ve Střezeticích dne  23.4.2010


 


 

 

 

……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

 

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka