Usnesení ze dne 24.7.2006

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 24.7.2006
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Prokeš Josef
p. Košťál Pavel
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
pí. Pražáková Hana
4. Počet členů zastupitelstva obce na další volební období 2006 až 2010 - sedm.
5. Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o stavu prací na územním plánu.
III.
Zastupitelstvo obce Střezetice zamítá:
1. Žádost Římskokatolické farnosti Probluz o příspěvek na opravu kostela na Probluzi

Ve Střezeticích dne 24.7.2006.…………………….
Pavel Košťál
místostarosta

……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka