Usnesení ze dne 25.4.2003

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 25.4.2003 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana pí. Bramborová Ilona p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona pí. Pražáková Hana 4. Zadání projektu přípojek vodovodu k rod. domkům firmě VIS Hradec Králové. 5. Odkoupení objektu obchodu ve Střezeticích od Konzumu. 6. Zapojení zůstatek rozpočtu obce z loňského roku do financování nákupu obchodu a realizace vodovodu. II. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání pověřuje : 1. Starostu obce jednáním s Konzumem o ceně objektu obchodu. III. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu ověřovatele o provedení přezkoumání výsledku hospodaření obce Střezetice za rok 2002. Ve Střezeticích dne 25.4.2003. Pavel Košťál místostarosta Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
495 447 440
725 489 909 - starosta