Usnesení ze dne 25.6.2005

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 25.6.2005

I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

1.         Návrhovou komisi ve složení:    pí. Pražáková Hana
                                                     p. Prokeš Josef
                                                     p. Košťál Pavel

2.         Zapisovatele:                              p. Košťál Pavel

3.         Ověřovatele zápisu:                   pí. Bramborová Ilona
                                                     pí. Pražáková Hana

4.         Rozpočtová opatření č. 2/05.

5.      Příspěvek obce ve výši 20.000,- Kč na opravu kostela na Probluzi na základě vystavené faktury.

6.      Příspěvek obce ve výši 10 000,- Kč na letní soustředění družstva žáků AFK Probluz.

 

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

1.      Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.

2.      Zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.5.2005

3.      Dopis od ministra financí ohledně dluhové služby obce

4.      Seznámení s projektem internetizace a bezdrátového rozhlasu pro obce Střezetice a Dlouhé Dvory

 

 

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá:

1.      Starostovi obce odpovědět ministrovi financí.

2.      Starostovi obce projednat se Správou a údržbou silnic vyčištění příkopu od čp. 23 v Dlouhých Dvorech směrem k rybníku.

3.      Starostovi obce požádat ČD o provozování vagónů s automatickým popř. snadným otevíráním, které zlepší bezpečnost cestování vlakem

 

 

 

 

Ve Střezeticích dne 25.6.2005.

 


…………………….

Pavel Košťál

místostarosta


……………………

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka