Usnesení ze dne 25.6.2008

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 25.6.2008
I.
Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: p. Košťál Pavel
p. Gavčík Josef
4. Závěrečný účet obce Střezetice bez výhrad.
5. Rozpočtové změny č. 2/08
6. Dotaci z POV Královéhradeckého kraje ve výši 90 000,- Kč na akci "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 78 - Máme k sobě blíž".
7. Celkové náklady na stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 78 (stavební práce, instalatérské práce, elektromontážní práce a topenářské práce) v celkové výši 545 965,- Kč vč. DPH.
II.
Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Žádost o stanovisko k možnosti výstavby sluneční (fotovoltaické) elektrárny v katastru obce Střezetice.

III.

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Výstavbu sluneční (fotovoltaické) elektrárny v katastru obce Střezetice.
2. Finanční příspěvek na dostavbu kostela v Probluzi.

IV.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce odpovědět na žádost o stanovisko k výstavbě fotovoltaické elektrárny.
2. Starostovi obce odpovědět na žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostela v Probluzi.
8. Starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace - Královéhradeckým krajem na akci " Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti čp. 78 - Máme k sobě blíž".

Ve Střezeticích dne 25.6.2008.
……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka