Usnesení ze dne 26.4.2002

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 26.4.2002 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana p. Prokeš Josef p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: p. Prokeš Josef pí. Pražáková Hana 4. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2002, kterou se mění vyhláška obce Střezetice č. 2/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce. 5. Návratnou finanční výpomoc na účet Fondu rozvoje bydlení ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu obce a její vrácení zpět do rozpočtu obce do května 2003. II. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání ukládá : 1. Účetnímu p. Vlastníkovi nápravu nedostatků uvedených ve zprávě ověřovatele o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2001. 2. Finančnímu výboru provést kontrolu provedených oprav v rozpočtu obce pomocí obratu roku 2002 na základě připomínek ve zprávě ověřovatele o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2001. III. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu ověřovatele o provedení přezkoumání výsledku hospodaření obce Střezetice za rok 2001. 3. Vysvětlení účetního p. Vlastníka k účetním nedostatkům uvedeným ve zprávě o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2001. Ve Střezeticích dne 26.4.2002. ……………………. Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka