Usnesení ze dne 26.9.2008

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 26.9.2008
I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: p. Košťál Pavel
p. Gavčík Josef
4. Rozpočtové změny č. 3/08
5. Nájem budovy hostince čp. 3 ve Střezeticích k hostinské činnosti panu Zikmundovi, Rozběřice 3, 503 12 Všestary na dobu určitou do 31.12.2008. Ve smlouvě bude zakotveno zpřísnění podmínek pronájmu ohledně spokojenosti návštěvníků a vzhledových závad.
6. Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Střezetice a Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866
7. Příspěvek AFK Probluz ve výši 10 000,- Kč na nákup dresů mladších žáků.
8. Příspěvek na soutěž ve stolním tenisu v období vánočních svátků, spočívající v příspěvku 70,-Kč na občerstvení na jednoho soutěžícího a 2 000,- Kč na ceny.
II.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o hospodaření obce k 31.8.2008.


Ve Střezeticích dne 26.9.2008.
……………………
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka