Usnesení ze dne 27.4.2007

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 27.4.2007

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
3. Ověřovatele zápisu: pí. Novotná Blanka
pí. Pražáková Hana
4. Vstup obce Střezetice do o.p.s. Hradecký venkov v rámci Svazku obcí památkové zóny 1866.
5. Závěrečný účet obce bez výhrad.
6. Rozpočtové změny č. 1/07.
7. Příspěvek ve výši 5 000,- Kč pí. Pražákové R. za spotřebu elektrické energie na provoz obchodu ve Střezeticích za poslední zúčtovací období.
8. Vzhledem k tomu, že územní plán nebude zpracováván variantně, nebude zpracován koncept, ale návrh podle nového stavebního zákona.
9. Pořadí nabídek na stavbu " Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 78" takto:
1. Pavel Lacourt, Dolní Přím – cena 436 694,- Kč vč. DPH
2. Jaroslav Turnovský, Nechanice – 441 986,- Kč vč. DPH
3. EKOSTAV Hradec Králové – 455 610,- Kč vč. DPH

II.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu, přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o stavu prací na územním plánu obce.

III.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce jako určeného zástupce obce ve věci projednávání územního plánu obce.
2. Starostu obce v případě obdržení dotace na "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 78" k uzavření smlouvy o dílo s vítězem, kterého určilo zastupitelstvo obce, s termínem dokončení stavby do 31.12.2007.Ve Střezeticích dne 27.4.2007.


..............................................
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka