Usnesení ze dne 27.6.2003

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 27.6.2003


I.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje :

 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana
  pí. Bramborová Ilona
  p. Košťál Pavel
 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel
 3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona
  pí. Pražáková Hana
 4. Odkoupení objektu prodejny ve Střezeticích čp. 78 od Konzumu za cenu 906.853,- Kč
 5. Odkoupení vnitřního vybavení prodejny
 6. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro oddíl kopané AFK Probluz.

 

II.

Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání zamítá :

 1. Žádost pana Tichého o prodej obecního pozemku č. parc. 384 v k.ú. Střezetice.

 

III.

Zastupitelstvo obce Střezetice ukládá :

 1. Starostovi kontaktovat majitele objektu prodejny v Dlouhých Dvorech a požádat jej o nápravu špatného stavebního stavu objektu.

 

IV.

Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí :

 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce.
 2. Zprávu o stavu přípravy stavby vodovodu.

 

Ve Střezeticích dne 27.6.2003.

Pavel Košťál

místostarosta

 

Stanislav Bednář

starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka