Usnesení ze dne 27.6.2007

I.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Novotná Blanka
p. Gavčík Josef
p. Slánek Radim
2. Zapisovatele: pí. Bramborová Ilona
3. Ověřovatele zápisu: pí. Novotná Blanka
pí. Pražáková Hana
4. Pořadí nabídek na stavbu " Stavební úpravy objektu obecního úřadu č.p. 48" takto:
1. Firma TURNOVSKÝ - 1 199 893,- Kč (vč. DPH)
2. Firma LACOURT - 1 262 811,30 Kč (vč.DPH)
3. Firma STAVREKO - 1 734 124,35 Kč (vč. DPH)

5. Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši 400 000,- Kč na stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu ve Střezeticích“ a úmysl uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace.
6. Celkové náklady na stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu ve Střezeticích“ ve výši 1 199 893,- Kč včetně DPH.
7. Vnitřní vybavení nově vybudovaného obecního úřadu ve
výši 43 188,- Kč od firmy Nábytek Dudycha s.r.o. Hradec Králové.
8. Rozpočtové změny č. 2/07.
9. Koupi pozemku p.č. 442 – 19 m2 v k.ú. Střezetice za odhadní cenu – 600,- Kč.


II.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Odkup pozemku pod prodejnou ve Střezeticích p.č. st.p. 26 o výměře 206 m2 za částku 110 000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.III.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu, přednesenou starostou obce.
2. Zprávu o stavu prací na územním plánu obce.

IV.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu ve Střezeticích“ s vítězem výběrového řízení, kterého určilo zastupitelstvo obce.
2. Starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu ve Střezeticích“ s poskytovatelem dotace.
3. Starostu obce k uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 442 v k.ú. Střezetice za cenu 600,- Kč.
4. Starostu obce k dalšímu jednání ohledně snížení kupní ceny za pozemek pod prodejnou p.č. st. p. 26 ve Střezeticích.Ve Střezeticích dne 27.6.2007.
..............................................
Stanislav Bednář
starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka