Usnesení ze dne 28.2.2003

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice, konaného dne 28.2.2003 I. Zastupitelstvo obce Střezetice po projednání schvaluje : 1. Návrhovou komisi ve složení: pí. Pražáková Hana p. Prokeš Josef p. Košťál Pavel 2. Zapisovatele: p. Košťál Pavel 3. Ověřovatele zápisu: pí. Bramborová Ilona pí. Pražáková Hana 4. Výsledek hospodaření obce za rok 2002. 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2003. 6. Jednací řád zastupitelstva obce ve znění schváleném zastupitelstvem obce dne 4.5.2001. 7. Zpracování studie rozvoje Mikroregionu „Obce památkové zóny 1866“. 8. Příspěvek obce na neinvestiční náklady mateřských škol – rodiče budou platit 100,- Kč měsíčně, obec bude hradit zbývající část neinvestičních nákladů. II. Zastupitelstvo obce Střezetice bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti obecního úřadu přednesenou starostou obce. 2. Zprávu o výsledku inventury majetku obce za rok 2002. Ve Střezeticích dne 28.2.2003. …………………… Pavel Košťál místostarosta …………………… Stanislav Bednář starosta obce

E - podatelna


Poslat zprávu

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Střezetice

Střezetice 48
503 12 Všestary

Telefon:
725 489 909 - starostka